>

25 januari 2012 ·

Nils Börjeson Munk säljer hyresfastighet till Erlinghundra Förvaltnings AB

Nils Börjeson Munk har sålt hyresfastigheten Sigtuna Koppardosan 2 för 26 250 000 kronor till Erlinghundra Förvaltnings AB. Tillträde skedde den 23 januari 2012. Moll Wendén har företrätt säljaren.