>

29 mars 2010 ·

Nederman Holding AB (publ) förvärvar Dantherm Filtration

Moll Wendén Advokatbyrå har varit legal rådgivare åt Nederman i samband med Nedermans förvärv av luftreningsföretaget Dantherm Filtration från Dantherm A/S.

Genom förvärvet av Dantherm Filtration, som idag har ca 900 anställda, omsätter ca en miljard kronor och har dotterbolag i mer än tio länder, blir Nederman den världsledande aktören inom industriell luftrening. För mer information om transaktionen – se bifogad pressrelease.

Moll Wendéns team har bestått av bl a Mikael Karlsson.