>

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

30 mars 2016 · Nyhet

Nästa generation tar över Swedese Möbler AB

Sedan 1999 har Elisabeth Johansson ägt och utvecklat Swedese Möbler AB. Hon lämnar nu över ansvaret till sin dotter Anna Johansson som förvärvat bolaget.

Swedese Möbler AB har en fin utveckling och är samtidigt inne i en spännande utveck­lingsfas. Företaget växer och det känns naturligt att lämna över till nästa generation så att ansvaret för vårt framtida Swedese blir stabilt och bra, säger Elisabeth.

Anna Johansson tillsammans med sin sambo Julio Patino är djupt engagerade i företaget sedan många år och har ett stort intresse av design och kvalitetsmöbler. Dom ser framti­dens Swedese som ett ledande företag som levererar hållbara produkter som får kunderna att känna stolthet och må bra.

Tillsammans med Swedeses styrelse, ledning och över 100 medarbetare vill dom fortsätta företagets fantastiska utveckling som startade i småländska Vaggeryd för över 70 år sedan.

”Vi ar mitt uppe i processen att ta företaget vidare till nästa nivå och det känns tryggt och bra med en långsiktig ägare som vill utveckla företaget vidare, säger Sonnie Byrling, VD på Swedese Möbler AB”.

Moll Wendén Advokatbyrå har biträtt Swedese med generationsskiftet.