>

Relaterade personer

Elisabeth André

1 november 2016 · Artikel

Mutor & korruption – Tonen från toppen avgörande

VAR TREDJE MUTBROTT som har lett till fällande dom från 2012 och framåt berör byggbranschen, enligt en sammanställning som Institutet mot Mutor har gjort.

VEIDEKKES REGELANSVARIG Elisabeth André berättar om företagets arbete för att vända utvecklingen.

– Alla nyanställda måste gå en obligatorisk introduktionskurs som presenterar de etiska riktlinjerna samt företagets värderingar och kultur. Alla som jobbar med affärer, och möter kunder och leverantörer, får ytterligare en utbildning som går ännu mer på djupet. Utöver det har vi en obligatorisk, casebaserad webbutbildning för alla medarbetare kring de etiska riktlinjerna som görs en gång per år.

FÖR ATT TÄPPA till kunskapsluckor och sudda ut gråzoner har Veidekke dessutom infört ett etiskt råd dit medarbetare kan vända sig med frågor och dilemman. Något som slagit igenom stort på företaget.

– Vi får in mängder av frågor. Allt från om det är rätt att tacka ja till en mingelinbjudan från en beställare till om det är okej att åka på studieresa till en leverantör. Detta ser vi som ett bevis på att vårt utbildningsarbete har fått gehör. Det är stor skillnad i öppenhet nu jämfört med för några år sedan. Om man inte diskuterar frågorna, det är då det är farligt, säger Elisabeth André.

I DET PROAKTIVA arbetet mot mutor och korruption beslutade Veidekke i år att endast tillåta underleverantörer i två led för att undvika oseriösa företag. Något som Elisabeth André tror att även mindre företag i byggbranschen kan tjäna på.

– Blir det för långa kedjor av underleverantörer tappar man till slut kontrollen över vem som jobbar i projekten. På det här viset får vi en mycket större inblick och kan undvika oseriösa företag och i förlängningen problem med mutor och korruption. Elisabeth André understryker att det överlägset viktigaste för att skapa en sund företagskultur är att ledningen är aktiv och visar både med ord och i handling vilka värderingar som företaget står bakom – och vad som inte är okej.

– Tonen från toppen är avgörande. Det spelar ingen roll om en mellanchef eller projektledare gör allt rätt och föregår med gott exempel om inte ledningen visar vägen. Det krävs att högsta chefen samlar personalen, berättar att det här ställer jag mig bakom, och så här vill jag att vi ska jobba.

– Fina broschyrer och webbutbildningar går aldrig att ersätta med det fysiska mötet. Det gäller att involvera alla, ingen ska kunna gömma sig på sin kammare utan att ta ställning i de här frågorna. Kunskap och information är nyckeln till förändring, säger hon.