>

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

4 februari 2019 · Nyhet

MST Syd AB har förvärvats av Räng Holding AB

MST Syd AB har förvärvats av Räng Holding AB. Moll Wendén och Lars Weibull AB har varit säljarnas rådgivare i transaktionen. 

MST Syd AB är ett företag som arbetar med miljöteknik, konsult- och entreprenadverksamhet med inriktning mot förorenad mark. Bolaget har specialiserat sig på bland annat marksanering, grundvattenrening och sanering av sjöar efter oljeutsläpp.

Säljarna Hans Persson och Tony Olin kommer att arbeta kvar i bolaget tillsammans med Leif Olsson som ny VD och ägare.