>

20 februari 2018 · Nyhet

Moll Wendén satsar på artificiell intelligens och väljer Luminance som leverantör

Moll Wendén satsar på artificiell intelligens och har valt Luminance som leverantör för att förbättra sina processer för genomgång av dokument vid förvärv av bolag.

Luminance blev installerat och medarbetarna kunde börja dra nytta av teknologin omedelbart. Det är speciellt användbart för att organisera datarum och gå igenom dokument i hög hastighet vilket minskar antalet timmar av manuellt arbete som man normalt behöver lägga vid en M&A transaktion.

Läs den fullständiga pressreleasen på Luminance hemsida.