>

Relaterade personer

Henric Stråth

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

20 november 2020 · Nyhet

Moll Wendén rådgivare vid försäljning av Trans El Matic AB

Trans El Matic har förvärvats av Ernströmgruppen. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen. 

Trans El Matic AB är en svensk systemleverantör inom elkraft och automationsteknik med lösningar för fastighetsautomation, elcentraler för styrning av belysning och värme, samt ställverk för små och stora industriapplikationer. Bolaget har en stark position på marknaden och bygger innovativa och effektiva lösningar från sina lokaler i Jönköping. Tillsammans med dotterbolaget Nässjö Elkonstruktion AB omsätter bolaget cirka 65 miljoner kronor och har cirka 35 anställda. Genom förvärvet blir Trans El Matic AB Ernströmgruppens fjärde tillskott inom området elektroteknik. Försäljningen har förmedlats av Lars Weibull AB.

Moll Wendén har biträtt säljaren genom advokat Henric Stråth.

För ytterligare information om affären, se Lars Weibull AB:s hemsida här.