>

Relaterade personer

Henric Stråth

Andrea Gicic

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

1 juli 2021 · Nyhet

Moll Wendén rådgivare vid försäljning av Österlen Assistans AB

Österlen Assistans AB har förvärvats av NOA Personlig Assistans AB. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen. 

Österlen Assistans AB har växt i en stadig takt under de senaste 20 åren och har nu en omsättning på drygt 30 miljoner kronor och sysselsätter cirka 90 anställda. Försäljningen förmedlades av Lars Weibull AB som var säljarens rådgivare i processen.

Moll Wendéns team har bestått av advokat Henric Stråth och Andrea Gicic.

För ytterligare information om affären, se Lars Weibull AB:s hemsida här.