>

Relaterade personer

Henric Stråth

Andrea Gicic

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

1 juli 2021 · Nyhet

Moll Wendén rådgivare vid försäljning av EnRival AB

EnRival AB har förvärvats av Storskogen. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen.

EnRivals verksamhet består bland annat av tillhandahållande av arbetsmarknadstjänster, omställning och rekrytering samt Rusta och Matcha. Idag omsätter bolaget cirka 145 miljoner kronor och har cirka 190 anställda fördelade över 130 lokala kontor i Sverige. Försäljningen har förmedlats av Lars Weibull AB som var säljarens rådgivare i processen.

Moll Wendéns team har bestått av advokat Henric Stråth och Andrea Gicic.

För ytterligare information om affären, se Lars Weibull AB:s hemsida här.