>

Relaterade personer

Henric Stråth

Andrea Gicic

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

15 juni 2021 · Nyhet

Moll Wendén rådgivare vid försäljning av Eldupphör AB

Eldupphör AB har förvärvats av Safe Life AB. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen.

Eldupphör AB bedriver verksamhet inom försäljning och uthyrning av hjärtstartare, brandskyddsutrustning och SBA-verktyg samt konsult- och utbildningsverksamhet inom hälso- och sjukvård, arbetssäkerhet och arbetsmiljö. 

Moll Wendéns team bestod av advokat Henric Stråth och biträdande jurist Andrea Gicic.