>

Relaterade personer

David Klose

Alexandra Johansson

28 februari 2023 · Nyhet

Moll Wendén legal rådgivare när Asker Tech tar in 6,5 miljoner kronor

Asker Technologies AB tar in cirka 6,5 miljoner kronor från nya investerare, bland annat The Talent Company, Fast Track Capital, tyska APX och finska Illusian och Wave Ventures. Moll Wendén var Asker Techs legala rådgivare i investeringen.

För mer information, se Asker Techs pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av David Klose och Alexandra Johansson.