>

19 maj 2015 ·

Moll Wendén ingår i virtuell ledningsgrupp

Medeon startar nu upp sin första virtuella ledningsgrupp för ett av sina bolag. I denna grupp ingår Stefan Wendén, Moll Wendén, som svarar för den affärsjuridiska delen.

Medeon Science Park, en forskningspark för bolag inom Life Science, arbetar med och för kunskapsintensiva företag inom läkemedel, medicinteknik, bioteknik och hälsovård. Moll Wendén och Medeon samarbetar sedan flera år.

Idén med en virtuell ledningsgrupp har vuxit fram i arbetet med att stötta bolagen inom Medeon. VD Ulf G Andersson kommenterar: ”Som forskare eller entreprenör är man ofta väldigt ensam i sin roll. De flesta har inga egna ledningsgrupper utan skapar i stället olika kompetensnätverk på egen hand. Med den virtuella ledningsgruppen vill vi samla precis de kompetenser som bolagen behöver på ett samlat och strukturerat sätt”.

Medlemmarna i den virtuella ledningsgruppen är alltså inte anställda på bolagen men bidrar regelbundet med den kompetens som behövs t ex inom juridik, ekonomi eller affärs- och organisationsutveckling. Gruppen samlas några gånger per år och utgör utöver det ett stöd för den enskilde entreprenören.

Först ut i Medeons nya satsning blir Professor Agneta Richter Dahlfors och hennes bolag Richter Life Science Development som tagit fram analysverktyg inom bakterie- och biofilmsforskningen.

Läs mer på www.lifesciencesweden.se och på www.medeon.se