>

26 oktober 2009 ·

Moll Wendén i konkurrensrättsligt skiljeförfarande

Moll Wendén har för klients räkning vunnit en viktig delseger i ett större skiljeförfarande rörande konkurrensrättsliga frågor. Detta är andra gången inom kort tid som Moll Wendén framgångsrikt företrätt klienter i stora rättsprocesser som rör marknadsaktiviteters förenlighet med konkurrensrätten.