>

Relaterade personer

Henric Stråth

Alexandra Johansson

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A) Bolagsrätt

1 februari 2022 · Nyhet

Moll Wendén har varit legal rådgivare till Top Marketing Group TMG AB vid förvärv och nyemission

Moll Wendén Advokatbyrå har biträtt Top Marketing Group TMG AB i samband med förvärv av samtliga aktier i TeQflo AB. Köpeskillingen erlades genom nyemitterade aktier i Top Marketing Group TMG AB. 

TeQflo AB erbjuder tjänster inom IT och integrationer, kundanpassade mjukvarulösningar, digital marknadsföring/modern försäljning och digitalt ledarskap. 

Moll Wendéns team bestod av Henric Stråth (ansvarig delägare), Julia Ekerot och Alexandra Johansson.