>

2 september 2015 ·

Moll Wendén har företrätt Nederman vid förvärv av Filtac AB

Nederman Holding AB har tecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Filtac AB som är verksamt inom process- och luftbehandling mot industriella applikationer.

Filtac innehar bland annat ledande teknik och produkter för hantering av oljedimma som uppstår i samband med bearbetning av metall. Filtac omsätter ca 50 MSEK och har sitt säte i Kinna i Västergötland. Bolaget sysselsätter 15 personer.