>

Relaterade personer

David Klose

Henric Stråth

20 december 2019 · Nyhet

Moll Wendén har företrätt Enjay AB vid nyemission

Moll Wendén Advokatbyrå har företrätt miljöteknikbolaget Enjay AB som genom nyemission har tagit in närmare 19 000 000 kronor. Syftet med kapitalanskaffningen har varit att skapa möjligheter för att accelerera bolagets fokus på internationella marknader. 

Moll Wendéns team har bestått av advokaterna David Klose (ansvarig delägare) och Henric Stråth samt biträdande jurist Noah Köllerstedt.