>

11 mars 2016 · Nyhet

Moll Wendén har biträtt Wolters Kluwer vid upprättande av Design Protection Smart Charts

Wolters Kluwer tillhandahåller Smart Charts för ett antal rättsområden och jurisdiktioner för att deras kunder snabbt och enkelt ska kunna undersöka och jämföra rättsfrågor mellan flera jurisdiktioner.

En Smart Charts innehåller ett antal områden gällande det relevanta rättsområdet med korta sammanfattningar och tillhörande länkar till relevanta lagrum och andra källor såsom rättsfall. Smart Charts gör att man fort kan få ett fullständigt svar på sin fråga.

Moll Wendén har för andra året i rad biträtt Wolters Kluwer i upprättandet av det svenska avsnittet av Design Protection Smart Charts som en del av KluwerIPLaw.com.

För ytterligare information om Wolters Kluwers Design Protection Smart Charts, se deras hemsida.