>

Relaterade personer

Johan Håkansson

Relaterade verksamhetsområden

Entreprenadrätt

7 februari 2019 · Nyhet

Moll Wendén har biträtt Veidekke i nytt avtal gällande fundament för vindkraftverk

Moll Wendén har biträtt Veidekke i nytt avtal gällande fundament för vindkraftverk

Veidekke och Eolus Vind AB har ingått avtal om byggnation av fundament och vägar för 31 nya vindkraftverk i Bäckhammar i Kristinehamns och Degerfors kommuner. 

Projektet påbörjades i januari och vindkraftverken beräknas stå klara i mitten av februari 2020. Anläggningsprojektet är en totalentreprenad med en ordersumma om 182 MSEK.

Från Moll Wendén har advokat Johan Håkansson varit Veidekkes rådgivare i legala frågor.