>

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

18 april 2023 · Nyhet

Moll Wendén har biträtt Brännehylte Lagersystem AB vid förvärv av Nordic Racking Group AS

Det norska bolaget Nordic Racking Group AS har förvärvats av Brännehylte Lagersystem AB. Moll Wendén var köparens juridiska rådgivare i transaktionen. 

Brännehylte Lagersystem utvecklar, tillverkar och säljer kompletta sortiment av lagerinredning och är en av marknadens ledande aktörer inom lagerinredning. Nordic Racking Group AS har varit verksamma i över trettio år och erbjuder rådgivning och försäljning av lagerinredning och lagersäkerhet i hela Norge. Genom förvärvet stärker Brännehylte Lagersystem sin position som en ledande leverantör av lagerinredning och tillhörande tjänster ytterligare.

Moll Wendéns team bestod av Stefan Wendén (ansvarig delägare), Christer Nylander, Andrea Gicic, Lowe Lossing och Johanna Borg.