>

Relaterade verksamhetsområden

Kapitalmarknad och publik M&A

11 december 2017 · Nyhet

Moll Wendén har biträtt Acconeer vid bolagets notering på Nasdaq First North

Moll Wendén Advokatbyrå i Malmö har biträtt Acconeer vid bolagets notering på Nasdaq First North. Första handelsdag var idag, måndagen den 11 december 2017, och den officiella noteringen skedde i Malmö. Bolaget blev därmed det första bolaget någonsin som officiellt noteras utanför Nasdaqs huvudkontor i Stockholm.

Erbjudandet i bolaget inför noteringen bestod i ett offentlig erbjudande till allmänheten i Sverige och institutionella investerare. Erbjudandet omfattade totalt 7 200 aktier motsvarade 180 MSEK och blev kraftigt övertecknat då det inkom anmälningar omfattande motsvarande ca 700 MSEK. Priset per aktie i erbjudandet var 25 kronor vilket ger ett marknadsvärde (efter erbjudandet) om cirka 475 MSEK.

Acconeer grundades 2011 av forskare vid Lunds universitet. Med utgångspunkt i deras forskning har Acconeer utvecklat en radarsensor som kombinerar fördelarna med olika typer av befintlig radarteknik. Acconeer är ett halvledarbolag som säljer hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Redeye har agerat bolagets certified advisor.