>

Relaterade verksamhetsområden

Kommersiella avtal

1 september 2009 · Nyhet

Moll Wendén företräder logistikföretag

Moll Wendén har fått uppdraget att företräda ett av Sveriges förnämsta logistikföretag inom livsmedel i samband med upprättande av distributionsavtal med en större snabbmatskedja.