>

Relaterade personer

Catharina Piper

Gustaf Strand

Relaterade verksamhetsområden

Offentlig upphandling / Offentlig förvaltning

19 juni 2024 · Nyhet

Moll Wendén deltar under årets Almedalsvecka

Moll Wendén deltar i ett antal programpunkter med fokus på offentlig upphandling under Almedalsveckan. Du kan läsa om våra programpunkter nedan, eller i Almedalsveckans officiella program (öppnas i ny flik). Programpunkterna sänds även digitalt, du hittar länkar till sändningen nedan.

På plats i Almedalen

På plats i Almedalen deltar våra experter inom offentlig upphandling. Vi deltar gärna i både planerade och spontana möten – välkommen att höra av dig om du är på plats!

Catharina Piper, advokat och partner
catharina.piper@mollwenden.se

Gustaf Strand, biträdande jurist
gustaf.strand@mollwenden.se

Programpunkter i Almedalen

Så utnyttjar välfärdsbrottslingar skattemedel – vad kan göras för att stoppa dem?

Dag och tid: tisdag 25 juni kl. 15:00 – 15:45
Plats: Strandvägen, H520, Offentliga Affärer

Offentliga affärer står för ca 900 miljarder kronor, en sjättedel av Sveriges BNP. Syftet med offentlig upphandling är att främja sund konkurrens så att offentliga medel används på bästa sätt. Offentlig upphandling är en skyddslagstiftning i syfte att främja öppenhet och likabehandling. 

Vi behöver därmed också rättssäkra upphandlingsförfaranden så att skattemedel får rätt vara, tjänst eller byggentreprenad i rätt tid och till rätt pris. Den offentliga affären lockar dessvärre också aktörer med ont uppsåt och det blir allt tydligare att upphandlande myndigheter måste beakta arbetslivskriminalitet och risken för att främmande intressen lockas att delta i svenska offentliga upphandlingar.

Panelen består av experter inom arbetslivskriminalitet, underrättelseverksamhet och offentlig upphandling. Under paneldiskussionen kommer de att diskutera några av de utmaningar som upphandlande myndigheter i allt större utsträckning möter samt hur dessa utmaningar kan hanteras, för att våra gemensamma medel inte och vår gemensamma information inte ska hamna i fel fickor eller användas på fel sätt.

Paneldeltagare

  • Jonas Trolle, Chef, CVE, Center mot Våldsbejakande Extremism
  • Gustaf Strand, Biträdande jurist, Moll Wendén Advokatbyrå
  • Catharina Piper, Advokat & partner, Moll Wendén Advokatbyrå
  • Pia Eriksson, Brottsförebyggande specialst, Ekobrottsmyndigheten

Hur kan AI och ny innovation bidra till minskade välfärdsbrott och utveckla upphandlingarna?

Dag och tid: onsdag 26 juni kl. 15:00 – 15:45
Plats: Strandvägen, H520, Offentliga Affärer

Det pratas AI överallt, men hur kan man faktiskt maximera användandet av AI och ny teknologi till att utveckla och säkerställa goda offentliga affärer – utan välfärdsbrott? Hur kan vi säkerställa kvalitet i anbuden med den nya tekniken och spara tid och resurser?

Paneldeltagare

  • Jörgen Holmlund, Militär lärare underrättelseanalys, Försvarshögskolan
  • Catharina Piper, Advokat och partner, Moll Wendén Advokatbyrå
  • Gustaf Strand, Biträdande jurist, Moll Wendén Advokatbyrå