>

Relaterade personer

Catharina Piper

Gustaf Strand

Relaterade verksamhetsområden

Offentlig upphandling / Offentlig förvaltning

1 juni 2022 · Event Nyhet

Moll Wendén deltar under Almedalsveckan


Även detta år deltar vi under Almedalsveckan. Nedan ser du de programpunkter som vi deltar i. Är du också på plats i Visby och vill boka ett möte med oss? Hör gärna av dig till någon av våra representanter! I år deltar Catharina Piper, Gustaf Strand och Madelene Rask, alla specialister inom offentlig upphandling, samt Christer Nylander, specialist inom fastighetsrätt. 

Du kan läsa om våra programpunkter nedan, eller i Almedalsveckans officiella program (öppnas i ny flik).

Dynamiskt område i förändring – Ta del av rättspraxis och lagändringar inom offentlig upphandling

Datum: Tisdag 5 juli

Tid: 09:30 – 10:00

Plats: Strandvägen, H521, ”Offentliga Affärers tält på hörnet Strandvägen/Hamnplan”

Ämne: Hållbarhet, Rättsväsende/brott

Arrangör: Tidningen Offentliga Affärer, Moll Wendén Advokatbyrå

Medverkande: Catharina Piper, Advokat och delägare, Moll Wendén Advokatbyrå

Offentlig upphandling regleras i genom bl.a. lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Samtidigt är det vid överprövningar och överklagande som lagen prövas. Vilka lärdomar kan vi dra från aktuella och relevanta avgöranden från domstol?

Under detta seminarium får du veta mer om vilka avgöranden under det senaste året som är av vikt för dig att uppmärksamma. Vad kan vi lära oss av dessa och hur påverkar avgörandena offentlig upphandling i stort framöver? Vi kommer också att i förekommande fall informera om nya lagförslag och vilken betydelse detta kan få för offentlig upphandling.

Länk till programpunkten i det Almedalsveckans officiella program här

Se seminariet på Almedalen Play via den här länkenHållbarhet vid offentlig upphandling. Vad tillåter lagstiftningen och hur upphandlar du hållbart?

Datum: 5 juli 

Tid: 10:15-10:45

Plats: Strandvägen, H521, ”Offentliga Affärers tält på hörnet Strandvägen/Hamnplan”

Ämne: Hållbarhet, ekonomi

Arrangör: Tidningen Offentliga Affärer, Moll Wendén Advokatbyrå

Medverkande: Catharina Piper, Advokat och delägare, och Gustaf Strand, Biträdande jurist.

Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för att bidra till nå olika samhällspolitiska mål, såsom bättre miljö samt bättre sociala och arbetsrättsliga villkor. Begreppet hållbar upphandling utgår från en definition av hållbarhet som inkluderar miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner.

Upphandlande myndigheter har stor frihet att definiera och bestämma vad som ska upphandlas och vilka mervärden som ska premieras. Det är emellertid inte tillåtet att ställa hållbarhetskrav på ett sätt som strider mot de grundläggande rättsprinciperna eller på ett sätt som ger upphandlande myndigheter obegränsad valfrihet. Metoderna för att driva en hållbar utveckling framåt är många. 

Vi vill under seminariet visa vilka konkreta möjligheter som finns för att främja hållbarhet vid offentlig upphandling samt hur man kan gå till väga. På seminariet behandlas frågeställningar om möjligheter att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav samt kriterier i offentlig upphandling enligt LOU i teorin och i praktiken. Kravställande i offentlig upphandling kan göra en reell skillnad för miljö och människor och driver hållbarhetsarbetet framåt. 

Under seminariet redovisas även kort bakgrunden till lagstiftningen om hållbar upphandling och relevant praxis på området.

Länk till programpunkten i det Almedalsveckans officiella program här

Se seminariet på Almedalen Play via den här länkenVälkommen till upphandlingståget. Vart är vi på väg? Är dina kunskaper om upphandling på rätt spår?

Datum: 5 juli

Tid: 16:30 – 17:00

Ämne: Ekonomi, Rättsväsende

Plats: Strandvägen, H521, ”Offentliga Affärers tält på hörnet Strandvägen/Hamnplan”

Arrangör: Tidningen Offentliga Affärer, Moll Wendén Advokatbyrå

Medverkande: Catharina Piper, Advokat och delägare, och Gustaf Strand, Biträdande jurist.

Offentlig upphandling står för nära en sjättedel av Sveriges BNP enligt statistik från Upphandlingsmyndigheten. Vad känner du till om offentlig upphandling? 

Sätt din kunskap om offentlig upphandling på prov under detta tillfälle. Tävla med dina kunskaper om offentlig upphandling. Fina priser till vinnaren/vinnarna!

Läs mer om programpunkten här

Se programpunkten på Almedalen Play via den här länken


Årets medverkande

Catharina Piper

Catharina Piper är advokat och delägare på Moll Wendén Advokatbyrå. Hon har över 20 års erfarenhet och är ansvarig för byråns specialistgrupp inom offentlig upphandling och upphandlingsrelaterad juridik och har särskild kunskap om innovativ och hållbar upphandling. Catharina har mångårig erfarenhet av rollen som jurist och advokat, och har även arbetat som chefsjurist/bolagsjurist för en av Nordens största privata vård- och omsorgskoncern. 

Catharina anlitas ofta som föreläsare vid olika utbildningsinstitut och föreläser även regelbundet vid olika universitet. Hon har även medverkat som författare till Norstedts gula bibliotek och lagkommentaren Lagen om offentlig upphandling – en kommentar. Just nu arbetar hon även på en bok om hållbarhet och offentlig upphandling.


Gustaf Strand

Gustaf Strand har sedan 2019 arbetat som biträdande jurist på Moll Wendén och har från start tillhört specialistgruppen inom offentlig upphandling. Dessförinnan arbetade han med offentlig upphandling i offentlig sektor.


Gustafs huvudsakliga arbetsområden är offentlig upphandling och kommersiell socialrätt samt kommersiell förvaltningsrätt där han biträder såväl privata som offentliga aktörer.

Även Gustaf har medverkat som författare till Norstedts gula bibliotek och lagkommentaren Lagen om offentlig upphandling – en kommentar.