>

Relaterade personer

Thomas Ogard

Relaterade verksamhetsområden

Anställning och bemanning

15 augusti 2021 · Nyhet

Moll Wendén deltar på konferens om mångfald inom näringslivet

Den 17 augusti, arrangerar Scandinavian LGBT Chamber of Commerce en konferens där mångfald inom näringslivet (specifikt ur ett HBTQ-perspektiv) diskuteras.

Thomas Ogard, partner och advokat på Moll Wendén, kommer att prata om behovet av förebilder samt även ställa frågan om företagskultur är en förutsättning för att lyckas med sin mångfaldssatsning. 

Konferensen anordnas i Rådhuset i Malmö, men går också att följa digitalt (digital medverkan är dessutom kostnadsfritt!) 

Anmäl dig via denna länk

Ta chansen att lära dig mer om de utmaningar som finns för att uppnå mångfald samt vad ni har att vinna med att arbeta mer aktivt med det på arbetsplatsen!

Här kan du läsa mer om programpunkterna