>

23 juni 2022 · Nyhet

Moll Wendén biträder Twiik AB vid företrädesemission av units om cirka 12,1 MSEK

Twiik AB genomför en företrädesemission som vid fullteckning innebär att bolaget tillförs 12,1 MSEK före emissionskostnader. Twiik utvecklar digitala lösningar som gör det möjligt för tränare och gym att digitalisera sitt tjänsteerbjudande.

Twiik AB genomför en företrädesemission av units till befintliga aktieägare. Vid fullteckning i erbjudandet tillförs bolaget initialt cirka 12,1 MSEK före emissionskostnader. I det fall företrädesemissionen övertecknas har styrelsen möjlighet att tilldela ytterligare units, motsvarande upp till cirka 2,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som ges ut inom ramen för erbjudandet och eventuell övertilldelning, kan bolaget komma att tillföras maximalt ytterligare cirka 24,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 

Twiik utvecklar digitala lösningar som gör det möjligt för tränare och gym att skapa innovativa digitala träningstjänster och därmed digitalisera sitt tjänsteerbjudande och göra bra träning tillgänglig för en större målgrupp. Twiiks aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Moll Wendén har varit juridisk rådgivare och Mangold Fondkommission har varit finansiella rådgivare till Twiik i samband med Företrädesemissionen. 

För mer information, se Twiiks pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av David Klose, Henric Stråth, John Lundberg, Alexandra Johansson, Alexander Blom Vigsø.