>

Relaterade verksamhetsområden

Venture Capital Kapitalmarknad och publik M&A

21 april 2016 · Nyhet

Moll Wendén biträder Simpliday AB vid kapitalanskaffning

Simpliday AB har nyligen genomfört en kapitalanskaffning på 7,1 mnkr före emissionskostnader. Bolaget ska använda likviditeten till att lansera bolagets kalendertjänst i USA.

Simpliday är en kalendertjänst som sammanför privata och arbetsrelaterade kalendrar, att göra-listor och e-post i en app så att användaren får en bättre överblick över alla personliga åtaganden.
Moll Wendén har biträtt Simpliday i transaktionen.