>

Relaterade verksamhetsområden

Fastighetsrätt

24 oktober 2022 · Nyhet

Moll Wendén biträder Scanbygg Eslöv i samband med omfattande bostadsrättsprojekt beläget i Eslöv

Moll Wendén har varit legal rådgivare åt Scanbygg Eslöv AB (”Scanbygg”) vid förvärv av del av fastigheten Eslöv Stenbocken 14 och upprättande av avtalshandlingar för att möjliggöra exploatering av fastigheterna Eslöv Stenbocken 14 och Eslöv Stenbocken 15. Genom exploatering av fastigheterna kan kommersiella lokalytor omvandlas till bostadskvarteret Eslövs Terrasser med 112 nya bostadsrätter i centrala Eslöv. 

För mer information om bostadsrättsprojektet, se här.

Scanbygg en del av Sydinvestkoncernen, är ett bostadsbolag från 1980 med förvaltning av hyresrätter i Ystad. Sedan 2011 har Sydinvestkoncernen skiftat fokus till nyproduktion av högkvalitativa bostadsrätter i Skåne. 

Moll Wendéns team har bestått av Stefan Wendén (ansvarig delägare), Elisabeth André, Christer Nylander, Sara Lindh och Andrea Gicic.