>

15 november 2022 · Nyhet

Moll Wendén biträder OptiCept Technologies AB vid emission av units om cirka 110 MSEK

Moll Wendén biträder OptiCept Technologies AB vid emission av units om cirka 110 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Vid full teckning i erbjudandet tillförs Bolaget initialt cirka 110 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 58,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 

OptiCept förser livsmedels- och växtindustrin med högteknologiska lösningar som ökar hållbarheten på olika typer av råvaror. OptiCepts arbete med biologiska processer ökar extraktion ur råvaran, minskar avfallet samt förbättrar kvaliteten genom att bibehålla råvarans smak, doft och färg samt näringsinnehåll. Den patenterade teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på miljön.

OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda. Produkterna säljs på global nivå och Bolaget har sitt huvudkontor i Lund. Aktierna är noterade på First North Growth Market och handlas under namnet OPTI. Moll Wendén har varit juridisk rådgivare och Pareto Securities AB har varit finansiell rådgivare till OptiCept i samband med Företrädesemissionen. 

För mer information, se OptiCepts pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare), Alexander Blom Vigsø, Alexandra Johansson, Mikaela Lenander och Hannah Horndahl Vilör.