>

19 oktober 2023 · Nyhet

Moll Wendén biträder OptiCept Technologies AB vid emission av aktier och teckningsoptioner om initialt cirka 26,1 MSEK

Genom emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 26,1 MSEK före emissionskostnader. Bolaget kan tillföras ytterligare högst cirka 28,6 MSEK vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna före emissionskostnader.

OptiCept förser livsmedels- och växtindustrin med högteknologiska lösningar som ökar hållbarheten på olika typer av råvaror. OptiCepts arbete med biologiska processer ökar extraktion ur råvaran, minskar avfallet samt förbättrar kvaliteten genom att bibehålla råvarans smak, doft och färg samt näringsinnehåll. Den patenterade teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på miljön.

OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda. Produkterna säljs på global nivå och Bolaget har sitt huvudkontor i Lund. Aktierna är noterade på First North Growth Market och handlas under namnet OPTI.

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare och Corpura Fondkommission AB har varit finansiell rådgivare till OptiCept i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, se OptiCepts pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare), Alexander Blom Vigsø och Mikaela Lenander.