>

Relaterade personer

David Klose

Henric Stråth

Relaterade verksamhetsområden

Kapitalmarknad och publik M&A

18 februari 2022 · Nyhet

Moll Wendén biträder när byNordic börsnoteras som SPAC på Nasdaq New York

byNordic Acquisition Corporation noterades på amerikanska Nasdaq New York den 9 februari 2022 och stängde den 11 februari 2022 sin kapitalanskaffning om USD 150 000 000. 

Initiativtagarna bakom byNordic är ett svenskt team av affärsmän och entreprenörer med erfarenhet från olika branscher. Moll Wendén har biträtt byNordics team i samband med IPO:n. 

Vill du veta mer om kapitalanskaffningen kan du läsa pressmeddelandet här.

Moll Wendéns team bestod primärt av David Klose (ansvarig delägare) och Henric Stråth.