>

15 maj 2010 ·

Moll Wendén biträder i större personalneddragning

Moll Wendéns arbetsrättsgrupp har biträtt ett sydsvenskt teknikföretag med en större personalneddragning som berört ett 50-tal anställda.