>

Relaterade verksamhetsområden

Kapitalmarknad och publik M&A

27 juni 2022 · Nyhet

Moll Wendén biträder AegirBio AB vid företrädesemission av units om cirka 50,5 miljoner kronor

AegirBio AB genomför en företrädesemission av units till befintliga aktieägare. AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel.

AegirBio AB genomför en företrädesemission av units till befintliga aktieägare. Vid fullteckning i erbjudandet tillförs bolaget initialt cirka 50,5 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som ges ut inom ramen för erbjudandet, kan bolaget komma att tillföras maximalt ytterligare cirka 50,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. AegirBios aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Moll Wendén har varit juridisk rådgivare, Eminova Partners AB har varit finansiell rådgivare och Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut till Aegirbio i företrädesemissionen. 

För mer information, se AegirBios pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare), Alexandra Johansson, John Lundberg och Alexander Blom Vigsø.