>

Relaterade personer

Stefan Wendén

Christer Nylander

Relaterade verksamhetsområden

Fastighetsrätt

22 oktober 2020 · Nyhet

MKB, HSB och Hub Park utvecklar tillsammans framtidskvarteret Nya Ellstorp i Malmö

I mars 2020 biträdde Moll Wendén MKB Fastighets AB vid förvärv en större fastighet i stadsdelen Ellstorp i Malmö. Moll Wendén har nu biträtt MKB vid ingående av samarbete med HSB och Hub Park för gemensam exploatering av området Nya Ellstorp.

MKB, HSB och Hub Park ska genom ett gemensamt ägt bolag utveckla området och arbeta för en detaljplan baserad på det samrådsförslag som sedan tidigare tagits fram. 

Genom samarbetet och exploateringen av fastigheten, med totalt 72 540 kvadratmeter byggfärdig mark, ska ett nytt bostadsområde uppföras med 750 bostäder till runt 1 800 personer, förskola, mobilitetshus, äldreboende, kommersiella lokaler, torg och park. Av bostäderna kommer cirka 450 att bli hyresrätter och 300 bostadsrätter. 

Innovativt och klimatsmart område 

De framväxande kvarteren kommer att genomsyras av innovativa miljö-och klimatsmarta byggnader och effektiva mobilitetslösningar. Fastigheten kommer att bebyggas etappvis och den första inflyttning är planerad till slutet av 2023.

MKB, som ägs av Malmö Stad, är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med drygt 24 500 hyreslägenheter och 1 000 lokaler i hela Malmö. Bolaget förvaltar och bygger ett brett och differentierat utbud av attraktiva lägenheter för Malmös befolkning. Genom det ingångna samarbetet ges MKB förutsättningar att hålla en fortsatt hög produktionstakt av nya bostäder för Malmös växande befolkning.

Från Moll Wendéns sida har advokaten Stefan Wendén och biträdande juristen Christer Nylander varit MKBs rådgivare.

För mer information se MKB:s pressrelease här

Bild: MKB Fastighets AB (2020)