>

Relaterade verksamhetsområden

Fastighetsrätt

16 december 2021 · Nyhet

MKB Fastighets AB förvärvar uppmärksammade ”Taxeringsrevisorn 2” i Rosengård

Moll Wendén har varit legal rådgivare åt MKB Fastighets AB vid förvärv av tomträtten till fastigheten Taxeringsrevisorn 2 i Rosengård i Malmö. Detta ger MKB förutsättningar att göra fastigheten och området mer attraktivt för boende och jobba för långsiktig utveckling och stabilitet i Rosengård. 

Säljaren är Bostadsrättsföreningen Taxeringsrevisorn 2 och tomträtten till fastigheten har förvärvats för en köpeskilling om 80 miljoner kronor. Förvärvet innebär att föreningens 79 bostadsrätter ombildas till hyresrätter. Tillträdet skedde den 15 december 2021. 

För mer information, se MKB:s pressmeddelande här.

MKB, som ägs av Malmö Stad, är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med drygt 25 000 hyreslägenheter och 1 000 kommersiella lokaler i hela Malmö. Bolaget förvaltar och bygger ett brett och differentierat utbud av attraktiva lägenheter för Malmös befolkning. 

Från Moll Wendén har Stefan Wendén (ansvarig delägare), Christer Nylander och Andrea Gicic varit MKB:s legala rådgivare i transaktionen.