>

9 juni 2014 ·

Mateks varumärke inte förväxlingsbart med Länsförsäkringars

Länsförsäkringar ansökte i december 2011 om förbud för den estländska trähustillverkaren Matek att använda sitt varumärke i Sverige. 

Länsförsäkringar menade att trähusproducentens verksamhet var identisk med eller liknande den verksamhet som Länsförsäkringars gemenskapsvarumärke är registrerat för och att förväxlingsrisk mellan de båda bolagens varumärken förelåg. Länsförsäkringar påstod även att det egna märket var så pass välkänt att ett utökat skydd skulle gälla.

Stockholms tingsrätt gick på Länsförsäkringars linje och förbjöd i maj 2013 Matek att använda sin figur i Sverige. Länsförsäkringar tilldömdes även ett ansenligt skadestånd för varumärkesintrånget.

Fritt fram att fortsätta använda sitt varumärke i Sverige

Matek, biträtt av Moll Wendén, överklagade tingsrättens dom till Svea hovrätt. Hovrätten har genom dom den 3 juni 2014 upphävt tingsrättens domslut och slagit fast att Matek fritt kan fortsätta använda sitt varumärke i Sverige. Hovrätten bedömde att risk för förväxling inte föreligger, främst med hänsyn till skillnader i respektive bolags omsättningskrets samt de förhållanden som råder vid köp av Mateks produkter med väl insatta kunder.

Full seger för Matek mot Länsförsäkringar

Beträffande det utökade skyddet för välkända varumärken ansåg hovrätten att den i målet aktuella omsättningskretsen inte uppfattar ett samband mellan de båda bolagen. Därmed blev det full seger för Matek mot Länsförsäkringar i ett mål med flera intressanta varumärkesrättsliga frågeställningar. Svea hovrätt T 6270-13.

Matek företräddes i hovrätten av Moll Wendén. Moll Wendéns team bestod bl a av Stefan Wendén, med biträde av Lars Thyresson, Hansson Thyresson Patentbyrå.

Bild: brandnews.se