>

Relaterade personer

Catharina Piper

Gustaf Strand

Relaterade verksamhetsområden

Offentlig upphandling / Offentlig förvaltning

13 januari 2021 · Nyhet

Märkning enligt LOU ur Upphandlingsrättslig tidskrift 2020 nr 3/4

Catharina Piper och Gustaf Strand har nyligen publicerat en artikel i Upphandlingsrättslig tidskrift 2020 nr 3/4 om märkning.

Genom LOU, som trädde i kraft år 2017, fick Sverige nya bestämmelser om märkning. Bland märkningar som är aktuella inom offentlig upphandling kan Svanen, KRAV, Forest Stewardship Council (FSC), TCO Deve-lopment, EU Ecolabel, Miljöbyggnad och Marine Stewardship Council (MSC) nämnas. I artikeln (via länk nedan) beskriver Catharina Piper och Gustaf Strand de nya bestämmelserna, gällande lagstiftning samt vad bestämmelserna har fått för innebörd för praxis.