>

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

25 april 2018 · Nyhet

Lundinova förvärvas av Sigma Connectivity

Moll Wendén och Lars Weibull AB agerade rådgivare till säljarna när Sigma Connectivity förvärvade Lundinova, ett Lundabaserat produktutvecklingsföretag inom elektronik, mjukvara och systemdesign. 

Lundinova AB, som får det nya namnet Sigma Lundinova AB är baserat i Lund och har idag ca 30 anställda. De har erfarenhet av att arbeta i mindre projekt med högkvalificerade och flexibla ingenjörer och kommer därför att stödja den växande efterfrågan på kostnadseffektiva, mindre projekt på främst den svenska marknaden för Sigma Connectivity.

”Lundinova är ett konsultföretag med gott rykte, kompetent personal och goda kundrelationer. Vi fortsätter att driva Lundinova som ett självständigt dotterbolag till Sigma Connectivity under namnet Sigma Lundinova AB” säger Björn Lundqvist, VD för Sigma Connectivity.

Moll Wendén har varit säljarnas legala rådgivare i transaktionen. Affären förmedlades av Lars Weibull AB.