>

Relaterade personer

Henric Stråth

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

20 september 2017 · Nyhet

Lundaföretaget Enza Biotech köps av specialkemikaliebolaget Croda International

Enza Biotech AB, ett forskningsföretag grundat som en avknoppning från Lunds universitet, har köpts av Croda International PLC (Croda). Moll Wendén har företrätt säljarna i transaktionen.

Enza Biotech AB bildades 2012 av forskare vid Lunds Universitet, med målet att utveckla nästa generations ytaktiva substanser (tensider) ur förnybara råvaror med kolhydratbaserad kemi och enzymteknik. Crodas skapar, producerar och säljer innovativa and miljövänliga specialkemikalier. Maria Andersson, vd och medgrundare i Enza Biotech säger; -Croda är en perfekt matchning för vår teknologi, eftersom företaget har en vilja att investera i innovativa och hållbara lösningar.

Moll Wendén har företrätt säljarna, Enza Biotech, i transaktionen.