>

4 januari 2011 ·

Link Arkitektur förvärvar Samark

Norges största arkitektbyrå Link Arkitektur förvärvar Samark Arkitektur & Design AB med bas i Malmö. Genom förvärvet får Link över 100 anställda i Sverige. I förvärvet företräddes Samark av Moll Wendén.