>

5 december 2009 ·

Latour säljer Autotube Hordagruppen AB

Investment AB Latour har via Autotube AB, moderbolag i affärsområde Automotive, sålt Autotube Hordagruppen AB till Lars Lejon.

Lars Lejon är för närvarande VD i Horda Stans AB. Autotube Hordagruppen AB omsätter 80 MSEK och har cirka 80 anställda. Moll Wendén var legal rådgivare till Latour i försäljningen.