>

13 december 2010 ·

Lastor i Skåne AB vinner tvist i hovrätten

Moll Wendén har företrätt Lastor i Skåne AB i samband med en tivst med säljaren av bolagets kommersiella fastighet. Säljaren stämde Lastor under våren 2008 och yrkade att Lastor skulle utge ca 9 miljoner kronor jämte ränta till säljaren, avseende obetald del av köpeskillingen för fastigheten.

Lastor vann målet i tingsrätten, som konstaterade att Lastor visat att det aldrig var parternas avsikt att den aktuella delen av köpeskillingen skulle betalas till säljaren, trots att så angavs i köpehandlingarna.

I december 2010 fastställdes tingsrättens dom av hovrätten. Tingsrätten och hovrätten har sålunda genom avtalstolkning kommit fram till att uppgifterna i köpehandlingarna om köpeskillingens erläggande inte skulle gälla mellan parterna.