>

Relaterade personer

Henric Stråth

Mikaela Lenander

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

7 februari 2023 · Nyhet

Kristianstads Lyftdon AB förvärvas av Granitor Systems AB

Kristianstads Lyftdon AB har förvärvats av Granitor Systems AB, en av Norra Europas ledande leverantör av hårddriftskranar till industrin. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen. 

Kristianstads Lyftdon AB är en välrenommerad leverantör inom kranbranschen. Bolaget grundades 1978 och är baserat i Kristianstad, Sverige. Genom förvärvet av Kristianstads Lyftdon AB förstärker Granitor Systems AB på ett betydande sätt sin leveransförmåga och marknadsposition för kranverksamheten.

Lars Weibull AB var säljarens rådgivare i processen med Daniel Pålsson som projektledare. För ytterligare information om affären, se Weibulls hemsida här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare) och Mikaela Lenander.