>

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

15 februari 2017 · Nyhet

KB 18 Företagsförädling förvärvar Consentio Ledarskap AB – Moll Wendén och Lars Weibull AB rådgivare åt säljarna

KB 18 Företagsförädling har genom sitt dotterbolag KB 18 Lövbråten den 27 januari 2017 förvärvat samtliga aktier i Consentio Ledarskap AB. Säljare är bolagets grundare som säljer bolaget genom sitt gemensamt ägda företag Workspirit AB.

Consentio Ledarskap AB bedriver ledarskapsutbildningar över hela landet från sin bas i Kristianstad och Örebro. Bolaget startades 1998 av fyra kollegor från Försvarets skolverksamhet där de under flera år arbetade tillsammans med ledarutveckling, utbildning och olika grupprocesser inom ramen för officersutbildningen.

År 2016 omsatte Consentio Ledarskap AB ca 17 mkr med god vinst. KB18 Företagsförädling är ett mindre investmentbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar små och medelstora företag.

Idén är att vara en långsiktig investerare med en aktiv ägarroll. Consentio Ledarskap AB är KB18 Företagsförädlings fjärde förvärv då de sedan tidigare äger Emmlight AB, Watt&VEKE AB samt AB Svensk Formteknik. Försäljningen har förmedlats av Lars Weibull AB.

Moll Wendén har biträtt säljarna i affären. För ytterligare information om affären – se bifogad pressrelease.