>

Relaterade personer

Stefan Wendén

Christer Nylander

Relaterade verksamhetsområden

Fastighetsrätt

20 april 2020 · Nyhet

Kalerum Skogar har bytt ägare

Moll Wendén har varit juridiska rådgivare åt en dansk köpare vid förvärvet av Kalerum Skogar, en skogsfastighet på 1 938 hektar, med 1 638 hektar produktiv skogsmark belägen strax öster om Valdemarsvik.

Fastigheten har förvärvats i en bolagsaffär genom köp av samtliga aktier i Kalerum Gård AB. Köparen tillträdde aktierna den 15 april 2020. Köpeskillingen är inte officiell.

I köpet ingick även en jaktcamp, jakttorn, åtelstationer, bastu, båthus, viltslakteri och ett par mindre torp. På skogsfastigheten finns därutöver ett välplanerat och underhållet vägnätverk. Fastighetens skogsbestånd bedöms som mycket välskött och trots att det är i sin bästa tillväxtfas finns redan nu möjligheter till skogsavverkning.

Från Moll Wendén har advokat Stefan Wendén och biträdande jurist Christer Nylander varit köparens svenska rådgivare i transaktionen.

Bild: Kalerum Skogar (2020)