>

Relaterade personer

David Klose

Simon Wilkens

Relaterade verksamhetsområden

Tvistelösning Immaterialrätt

10 januari 2024 · Nyhet

Jazzklubben Nefertiti vinner varumärkestvist i Patent- och marknadsöverdomstolen

Striden om varumärket Nefertiti har på nytt avgjorts av domstol. Jazzföreningen som stämt Jazzklubben Nefertiti AB har inte visat bättre rätt till varumärket Nefertiti.

Det legendariska klubbscenen Nefertiti på Hvitfeldtsplatsen 6 i Göteborg drivs av Jazzklubben Nefertiti AB, som förvärvade rörelsen efter att tidigare innehavare försatts i konkurs i början av coronapandemin. Den tidigare ägaren till konkursbolaget, Jazzföreningen Nefertiti, har i domstol påstått sig ha bättre rätt till två varumärksansökningar som omfattar varumärket Nefertiti.

Patent- och marknadsdomstolen dömde i juni 2022 till fördel för Jazzklubben Nefertiti AB, som idag driver Nefertiti. Den 21 december 2023 fastställde Patent- och marknadsöverdomstolen domen, som dock går att överklagas. 

David Klose och Simon Wilkens företräder Jazzklubben Nefertiti AB i målet.

Läs domen här (öppnas i ny flik).