>

11 augusti 2011 ·

Innovativa lösningar och bankfinansiering möjliggör generationsskiften

Under sommaren har Moll Wendén varit legal rådgivare i två ”generationsskiften”, där ägandet i företagen direkt eller gradvis överlåtits till personer som sedan tidigare är engagerade i verksamheten. I båda fall saknades möjlighet för köparna att själva finansiera hela förvärvet. Med bank och säljarna som medfinansiärer i en balanserad mix uppnåddes ett lyckat resultat för alla parter.

Säljarna har fått möjlighet att göra en partiell exit och därigenom säkerställa en del av sin pension samtidigt som köparna fått möjlighet att bli ägare till en verksamhet som de till fullo behärskar. Uppläggen tryggar även företagets verksamhet och arbetstillfällen för framtiden.