>

15 mars 2010 ·

Indutrade förvärvar tillverkare av profilsystem för säkerhetskonstruktioner

Indutrade har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Stålprofil PK AB och Stålprofil PK Invest AB med en  årsomsättning om cirka 70 mkr.

Stålprofil är en systemleverantör som utvecklar, tillverkar och marknadsför profilsystem för glasade dörr-, fönster- och fasadpartier med höga krav på bl. a. brand-, skott-, inbrottsskydd och energioptimering. Moll Wendén har företrätt säljaren i affären.