>

Relaterade personer

Henric Stråth

1 januari 2021 · Artikel Nyhet

Henric Stråth är ny delägare i Moll Wendén Advokatbyrå

Den 1 januari 2021 gick Henric Stråth in som ny delägare i Moll Wendén Advokatbyrå. Henric har arbetat på Moll Wendén sedan 2014 och är en av specialisterna inom byråns verksamhetsområde Förvärv & Investeringar. Där fokuserar han på företagsöverlåtelser, kapitalanskaffningar och investeringar samt bolags- och aktiemarknadsrätt. 

”Vi är glada att välkomna Henric Stråth som delägare med start den 1 januari 2021. Henric har kompetens och erfarenhet som är uppskattad av både klienter och medarbetare. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete”

Stefan Wendén, Managing Partner på Moll Wendén