>

22 april 2015 ·

Fusion mellan Sparbanken Syd och Frenninge Sparbank

Vid Sparbanken Syds årstämma den 21 april informerades bankens huvudmän om beslutet att införliva Frenninge Sparbank i Sparbanken Syd. Moll Wendén har biträtt Frenninge Sparbank i fusionen.

Kontoret i Frenninge i Sjöbo kommun kommer att finnas kvar tills vidare, men drivas i Sparbanken Syds namn. Kontoret i Frenninge blir Sparbanken Syds åttonde.