>

Relaterade personer

Stefan Wendén

Relaterade verksamhetsområden

Tvistelösning

13 december 2017 · Nyhet

Full seger i Högsta domstolen för trähustillverkaren Matek

Det blev full seger i Högsta domstolen för den estländska trähustillverkaren Matek, biträdd av Moll Wendén, i ett uppmärksammat mål mot Länsförsäkringar där Länsförsäkringar hävdade att Mateks figurmärke gjorde intrång i Länsförsäkringars registrerade gemenskapsvarumärke (dom meddelad den 22 november 2017 i mål T 3403-14). Moll Wendén har företrätt Matek i Svea hovrätt, EU-domstolen och nu Högsta domstolen i målet som innehåller en rad intressanta varumärkesrättsliga frågeställningar.

Trots den relativt sett höga märkeslikheten går Högsta domstolen på Mateks linje, och konstaterar att det inte föreligger någon risk att en genomsnittskonsument i varumärkesrättslig mening förväxlar varumärkena eller får uppfattning att det finns ett ekonomiskt band mellan bolagen.

Två viktiga anledningar till denna slutsats är att den relevanta omsättningskretsen huvudsakligen består av professionella aktörer och att varumärkena förknippas med produkter som sällan eller aldrig är föremål för ”spontanköp”. Matek anses inte heller ha gjort intrång i det utökade skydd (”anseendeskydd”) som Länsförsäkringars varumärke besitter.

Moll Wendéns team har bl a bestått av Stefan Wendén med biträde av Lars Thyresson, Hansson Thyresson Patentbyrå.